Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi sairausvakuutuslain, lääkelain 57b ja 102 §:n sekä terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta

Toiminnot

Lääkäriliitto pitää ehdotettuja tapoja säästöjen aikaansaamiseksi pääosin hyväksyttävinä.


Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi sairausvakuutuslain, lääkelain 57b ja 102 §:n sekä terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta (pdf)