Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi sairausvakuutuslain, lääkelain 57b ja 102 §:n sekä terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta

Lääkäriliitto pitää ehdotettuja tapoja säästöjen aikaansaamiseksi pääosin hyväksyttävinä.

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi sairausvakuutuslain, lääkelain 57b ja 102 §:n sekä terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta (pdf)

Takaisin