Lausunto lisäyksestä tautiluokitus ICD-10:n suomalaiseen painokseen

Lääkäriliitto pitää uuden luokan lisäämistä perusteltuna. Ympäristöherkkyys on ongelma, joka tulee terveydenhuollossa yhä useammin esille.

Lausunto lisäyksestä tautiluokitus ICD-10:n suomalaiseen painokseen (R68.81)

Takaisin