Lausunto hallituksen esitykseen liikenne- ja potilasvahinkolautakunnan yhdistämisestä

Hallituksen esityksessä ehdotetaan, että liikennevahinkolautakunta ja potilasvahinkolautakunta yhdistetään liikenne- ja potilasvahinkolautakunnaksi.

Lautakunta toimisi jakautuneena kahteen osastoon, joista toinen käsittelisi liikennevahinkoasioita ja toinen käsittelisi potilasvahinkoasioita. Kummallakin osastolla olisi oma päätoiminen puheenjohtaja ja lautakuntien jäsenet nimitettäisiin nimenomaisesti tietylle osastolle. Lue koko lausunto täältä.

Takaisin