Lausunto laiksi oppilas- ja opiskelijahuollosta

Oppilas- ja opiskelijahuollon lainsäädäntöä uudistetaan. Lääkäriliiton mielestä uudistus on merkittävä askel kohti laadukkaampia ja yhtenäisempiä opiskeluhuollon palveluita. 

Liitto korostaa opetus- ja kulttuuriministeriölle antamassaan lausunnossa, että lain toimeenpano lisää merkittävästi kuntien kustannuksia. Taloudellisten ja henkilöresurssien niukkuuden vuoksi lain toteuttaminen lakiluonnoksen muodossa voi olla haasteellista.

Lääkäriliiton lausunto hallituksen esitysluonnokseen laiksi oppilas- ja opiskelijahuollosta (pdf) 17.1.2013

Takaisin