Lausunto lääkkeen määräämisestä annetun asetuksen muuttamisesta

Lääkäriliitto katsoo, että kukin terveydenhuollon ammattihenkilö vastaa ammattihenkilölain mukaan koulutuksensa, pätevyytensä ja muiden valmiuksiensa mukaisesti toimiensa potilasturvallisuudesta, ja terveydenhuollon valvontaviranomaiset valvovat toiminnan asianmukaisuutta.

Lue Lääkäriliiton lausunto STM:lle kokonaisuudessaan (pdf) 6.6.2013

Takaisin