Lausunto lääketeollisuuden eettisten ohjeiden revisiosta

Lääkäriliiton mielestä ohjeet huomioivat tarpeen lisätä läpinäkyvyyttä, ja toivottavasti poistavat väärinkäsityksiä teollisuuden ja lääkärikunnan yhteistyön luonteesta.

Lausunto lääketeollisuuden eettisten ohjeiden revisiosta (pdf)

Takaisin