Lausunto lääketaksa-asetuksen uudistamisesta

Lääkäriliitto pitää ehdotuksia lääketaksan ja sairausvakuutuslain muutoksista kokonaisuutena kannatettavina. Uudistuksen vaikutuksia on kuitenkin syytä seurata tarkasti.

Lausunto lääketaksa-asetuksen uudistamisesta (pdf)

Takaisin