Lausunto lääkelain muutosesityksestä

Lääkäriliitto on antanut lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi lääkelain muuttamisesta.

Lääkärintyön kannalta suuri asia on ex tempore –lääkkeiden valmistuslupakäytäntö.

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi lääkelain muuttamisesta (pdf)

Takaisin