Lausunto lääkelain muutoksesta

Lääkäriliiton mielestä hallituksen esitys palvelee sekä EU:n lääketurvallisuusmääräysten kansallista implementointia että eurooppalaista lääkemääräystä.

Lausunto lääkelain muutoksesta (HE 155/2013) (pdf)

Takaisin