Lausunto hallituksen esityksestä sairausvakuutuslain muuttamiseksi

Lakiehdotuksella ehdotetaan säästettäväksi 75 miljoonaa euroa vuoden 2015 talousarviossa. Lääkäriliitto ei pidä esitettyjä leikkauksia hyödyllisinä terveydenhuollon tehokkaan resurssienkäytön tai palveluiden yhdenvertaisen saatavuuden näkökulmasta.

Lausunto hallituksen esityksestä sairausvakuutuslain muuttamiseksi (pdf)

Takaisin