Lausunto hallituksen esityksestä rajat ylittävästä terveydenhuollosta

Lääkäriliitto pitää hyvänä, että säännökset rajat ylittävään hoitoon liittyvistä potilaiden oikeuksista ja viranomaisten menettelytavoista on koottu pääosin yhteen lakiin.

Lääkäriliiton lausunto (pdf) 20.6.2013

Takaisin