Lausunto hallituksen esityksestä rajat ylittävästä terveydenhuollosta

Toiminnot

Lääkäriliitto pitää hyvänä, että säännökset rajat ylittävään hoitoon liittyvistä potilaiden oikeuksista ja viranomaisten menettelytavoista on koottu pääosin yhteen lakiin.


Lääkäriliiton lausunto (pdf) 20.6.2013