Lausunto hallituksen esityksestä potilaan asemasta ja oikeuksista

Lääkäriliiton mielestä ehdotetut pääasialliset muutokset ovat kannatettavia. Muistutuksen, kantelun ja muutoksenhaun käsitteiden selventäminen on tarpeen.

Lausunto hallituksen esityksestä sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista sekä potilaan asemasta ja oikeuksista annettujen lakien muuttamisesta (pdf)

Takaisin