Lausunto hallituksen esityksestä mielenterveyslain 17 §:n muuttamisesta

Lääkäriliitto toteaa, että tämäkin lakimuutos osoittaa nykyisen mielenterveyslain monimutkaisuuden ja puutteellisuuden ja toivoo, että lain kokonaisuudistusta ryhdyttäisiin valmistelemaan mahdollisimman pian.

Lausunto hallituksen esityksestä mielenterveyslain 17 §:n muuttamisesta (pdf)

Takaisin