Lausunto hallituksen esityksestä liikennevakuutuslaiksi

Lääkäriliitto pitää esitystä lähtökohtaisesti kannatettavana.

Lausunto hallituksen esityksestä  liikennevakuutuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (pdf)

Takaisin