Lausunto hallituksen esityksestä laeiksi ajokorttilain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Lakiesityksen tarkoituksena on ajokorttien ja eräiden muiden lupien myöntämistoimivallan siirtäminen poliisilta Liikenteen turvallisuusvirastolle. Lääkäriliiton näkemyksen mukaan ehdotettu toimivallan siirto on perusteltu.

Lausunto hallituksen esityksestä laeiksi ajokorttilain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta (pdf)

Takaisin