Lausunto hallituksen esityksen luonnoksesta koskien työsopimuslain muutoksia

Toiminnot

Lääkäriliitto pitää esitystä työllisyyden lisäämisen kannalta epävarmana.


Lausunto hallituksen esityksen luonnoksesta koskien työsopimuslain muutoksia (pdf)