Lausunto hallituksen esityksen luonnoksesta koskien työsopimuslain muutoksia

Lääkäriliitto pitää esitystä työllisyyden lisäämisen kannalta epävarmana.

Lausunto hallituksen esityksen luonnoksesta koskien työsopimuslain muutoksia (pdf)

Takaisin