Lausunto Fimean veripalvelutoimintaa koskevasta määräysluonnoksesta

Lääkäriliiton mukaan luonnos on valmisteltu hyvin. Se ei tuo suuria muutoksia vallitseviin hyviin käytäntöihin.

Lausunto Fimean veripalvelutoimintaa koskevasta määräysluonnoksesta (pdf)

Takaisin