Lausunto Fimean veripalvelutoimintaa koskevasta määräysluonnoksesta

Toiminnot

Lääkäriliiton mukaan luonnos on valmisteltu hyvin. Se ei tuo suuria muutoksia vallitseviin hyviin käytäntöihin.


Lausunto Fimean veripalvelutoimintaa koskevasta määräysluonnoksesta (pdf)