Lausunto etuuspäätösten perustelujen parantamisesta

Lääkäriliitto kannattaa esitystä lakimuutoksista, mutta korostaa, että etuuspäätöksiä tehtäessä on kysymys kokonaisarviosta, jossa lääketieteelliset seikat ovat vain yksi osa eri asiantuntijoiden yhteistyönä muodostuvaa ratkaisua.

Lausunto etuuspäätösten perustelujen parantamisesta (pdf)

Takaisin