Lausunto esityksestä sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lääkäriliiton mukaan sosiaalihuoltolain uudistaminen on tarpeellista ja uudistamiselle asetetut tavoitteet kannatettavia: painopisteen siirtäminen erityispalveluista yleispalveluihin, asiakkaiden yhdenvertaisuuden vahvistaminen ja viranomaisten yhteistyön tiivistäminen.

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi sekä laiksi sosiaalihuollon asiakirjoista (pdf)

Takaisin