Lausunto esityksestä sairausvakuutuslain muuttamiseksi

Lääkäriliiton mielestä esitetyt muutokset ovat vakuutetun kannalta oikeansuuntaisia. Esitys ei kuitenkaan kevennä eikä selkeytä nykyistä varsin raskasta todistelujärjestelmää.

Lausunto esityksestä sairausvakuutuslain muuttamiseksi (pdf)

Takaisin