Lausunto erikoissairaanhoidon työnjaosta ja eräiden tehtävien keskittämisestä

Lääkäriliitto ottaa lausunnossa kantaa asetusluonnoksen ehdotuksiin erikoissairaanhoidon työnjaosta ja eräiden tehtävien keskittämisestä yleisluontoisesti.

Lue koko lausunto täältä.

Takaisin