Lausunto elinluovutusta ja elinsiirtoja koskevasta kansallisesta toimintasuunnitelmasta vuosille 2015-2018

Lääkäriliitto pitää kansallista ohjausta ja käytäntöjen yhtenäistämistä tarpeellisena.

Lausunto elinluovutusta ja elinsiirtoja koskevasta kansallisesta toimintasuunnitelmasta vuosille 2015-2018 (pdf)

Takaisin