Lausunto eläinlääkintää koskevista asetuksista

Toiminnot

Lääkäriliiton näkökulmasta keskeisin on kiellettyjen lääkkeiden asetus. Ympäristön hormonikuormitus ja hormoninkaltaisesti vaikuttavien kemikaalien kuormitus tulee pitää mahdollisimman pienenä.


Lääkäriliiton lausunto eläinlääkintää koskevista asetuksista (pdf)