Lausunto eläinlääkintää koskevista asetuksista

Lääkäriliiton näkökulmasta keskeisin on kiellettyjen lääkkeiden asetus. Ympäristön hormonikuormitus ja hormoninkaltaisesti vaikuttavien kemikaalien kuormitus tulee pitää mahdollisimman pienenä.

Lääkäriliiton lausunto eläinlääkintää koskevista asetuksista (pdf)

Takaisin