Lausunto eduskuntaan: budjettiesitys on riittämätön kliinisen tutkimuksen tarpeisiin

Eduskunta käsittelee parhaillaan vuoden 2020 talousarvioesitystä. Syöpäjärjestöt, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, Suomen Lääkäriliitto ja Lääketeollisuus ry tarkastelivat budjettia yhdessä lääketieteellisen, erityisesti kliinisen tutkimuksen osalta. Budjettiesitys on riittämätön vastaamaan kliinisen tutkimuksen tarpeisiin. 

Ensi vuonna erityisesti kansallisten osaamiskeskusten (syöpäkeskus, genomikeskus, neurokeskus, lääkekehityskeskus sekä biopankkien yhteinen toimija) rahoitus sekä valtion rahoitus terveydenhuollon yksiköille yliopistotasoiseen tutkimukseen (ns. VTR-rahoitus) ovat avainasemassa siinä, millaisia mahdollisuuksia on kliinisen tutkimuksen teolle.

Esitetty rahoitus kansallisille osaamiskeskuksille ei riitä vastaamaan niihin kohdistettuihin odotuksiin. Perustettaessa kansallisia osaamiskeskuksia tulisi varmistaa, että niillä on todelliset mahdollisuudet toteuttaa tehtäviään. Tähän tarvitaan lisää määrärahoja.

VTR-rahoitus on keskeinen kliinisen tutkimuksen mahdollistaja. Rahoitus on pudonnut liki neljännekseen parissakymmenessä vuodessa. Kuitenkin sairaaloissa ja terveyskeskuksissa tehtävä tutkimus palvelee suoraan suomalaisia potilaita. Mitä enemmän tutkimusta tehdään, sitä parempaa hoitoa potilaat saavat.

Lausunto (pdf)

Takaisin