Lausunto asetusmuutoksista ampumaratalakiin ja ampuma-aselakiin

Lääkäriliiton näkemyksen mukaan aselain 1.12.2015 voimaan astuva muutos on tarkoituksenmukainen rajaus lääkärin ilmoitusvelvollisuuteen aselupa-asioissa.

Lausunto luonnoksista ampumarata-asetukseksi, sekä muutoksiksi ampuma-aseasetukseen ja lääkärin ilmoitusvelvollisuudesta ja terveydenhuollon ammattihenkilön ilmoitusoikeudesta aselupa-asioissa annettuun asetukseen (pdf)

 

Takaisin