Lausunto asetusluonnokseen tartuntataudeista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Asetusluonnoksella ehdotetaan SARS-CoV-2 viruksen aiheuttaman tartuntataudin poistamista yleisvaarallisten tartuntatautien luettelosta, ja sen sisällyttämistä valvottavien tartuntatautien luetteloon. Lääkäriliitolla ei ole asetusluonnokseen huomauttamista. Pidämme erittäin tärkeänä, että erityisesti terveydenhuoltoon liittyvä päätöksenteko ja säädösvalmistelu perustuu tutkittuun tietoon ja/tai toimivaltaisten asiantuntijoiden arvioihin, eikä esimerkiksi poliittisiin intohimoihin.

Lääkäriliitto kiittää mahdollisuudesta lausua otsikon asiasta.

Lausunnolla olevalla asetusluonnoksella ehdotetaan SARS-CoV-2 viruksen aiheuttaman tartuntataudin poistamista yleisvaarallisten tartuntatautien luettelosta, ja sen sisällyttämistä valvottavien tartuntatautien luetteloon.

Kuten esittelymuistiosta ilmenee, Covid-19 -taudin taudinkuva, sairastavuus ja väestön rokotekattavuus ovat muuttuneet merkittävästi viimeksi kuluneen vuoden aikana. Tämän myötä Covid-19 -pandemian hallintaa ohjaavaa hybridistrategiaa muutettiin viimeksi keväällä 2022, ja erilaisista pandemian hallintaan liittyvistä rajoituksista on luovuttu.

Tartuntatautilain mukaisena tartuntatautien torjunnan kansallisena asiantuntijalaitoksena toimiva THL ehdottikin jo vuoden takaisessa lausunnossaan (8.4.2022), että Covid-19 -taudin luokittelu yleisvaaralliseksi tartuntataudiksi tulisi ottaa uudelleen arvioitavaksi. Myös valtioneuvoston asettama tartuntatautilain mukainen tartuntatautien torjunnan asiantuntijaelimenä STM:n yhteydessä toimiva Tartuntatautien neuvottelukunta totesi jo 14.9.2022 kokouksessaan, ettei Covid-19 -tauti enää täytä kaikkia tartuntatautilain edellyttämiä yleisvaarallisen tartuntataudin kriteerejä.

On huomattava, että taudin luokittelu yleisvaaralliseksi tartuntataudiksi mahdollistaa merkittäviä väestöön ja yksilötasolle kohdistuvia rajoitustoimenpiteitä ja siten perustuslaillisiin oikeuksiin puuttumista, esimerkiksi pakollinen terveystarkastus ja rokottaminen, karanteeni, eristäminen ja tahdonvastaisen hoidon toteuttaminen.

Sekä THL että Tartuntatautien neuvottelukunta ovat kevään 2023 aikana katsoneet tarkoituksenmukaiseksi Covid-19 -taudin poistamisen yleisvaarallisten tartuntatautien luettelosta. THL on esittänyt sen lisäämistä valvottavien tartuntatautien luetteloon.

Lääkäriliitolla ei ole asetusluonnokseen huomauttamista. Pidämme erittäin tärkeänä, että erityisesti terveydenhuoltoon liittyvä päätöksenteko ja säädösvalmistelu perustuu tutkittuun tietoon ja/tai toimivaltaisten asiantuntijoiden arvioihin, eikä esimerkiksi poliittisiin intohimoihin.

Lausunto-tartuntatautiasetuksesta_Lääkäriliitto_2023-05-04.pdf

Takaisin