Lausunto aselakiin esitetyistä muutoksista

Toiminnot

Lääkäriliitto pitää hyvänä sitä, että lääkärien ilmoitusvelvollisuutta koskevaa lainkohtaa tarkastetaan ja muutetaan tavalla, joka palvelee käytännön lääkärin työtä.


Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta ampumaratalaiksi sekä ampuma-aselain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamiseksi (pdf)