Lausunto alaikäisen tietojen näyttämisestä huoltajalle

Lääkäriliitto pitää tärkeänä, että kypsän alaikäisen potilaan oikeutta kieltää tietojensa näkyminen huoltajalle kunnioitetaan.

Lääkäriliitto pitää tärkeänä, että kypsän alaikäisen potilaan oikeutta kieltää tietojensa näkyminen huoltajalle kunnioitetaan. Alaikäisen kypsyyden arviointi on aina yksilöllistä ja tilannekohtaista riippuen siitä, kuinka hoidollisesti vaativasta asiasta on kysymys. Vaikka asiaan liittyy harkintavaltaa, olisi hyvä, että asiasta jo olemassa olevat arviointikriteerit olisivat yhtenäisemmin määritelty.

Lue koko lausunto täältä.

Takaisin