Lausunto ajokorttidirektiivin ajoterveysliitteen täydentämisestä

Ajokorttidirektiiviä päivitetään. Muutokset heijastuvat myös suomalaiseen ajokorttisäädöstöön. Uutena sairausryhmäna mukaan on tulossa uniapnea, joka pitäisi jatkossa huomioida lääkärintarkastuksissa ja ajokorttia myönnettäessä.

Lääkäriliiton mukaan ehdotus lisäisi ajoterveystarkastuksia tekevien lääkäreiden työmäärää, koska epäilyksen heräämiseen uniapneasta vaaditaan monien samanaikaisten tekijöiden sekä statusmerkintöjen kokoamista.

Lue Lääkäriliiton lausunto Liikenteen turvallisuusvirasto TRAFIlle kokonaisuudessaan (pdf) 14.6.2013

Takaisin