Lausunto äitiysneuvolaoppaasta 2013-2020

Toiminnot

Lääkäriliitto kiittää mahdollisuudesta kommentoida laajaa ja paneutunutta opasluonnosta STM:n äitiyshuollon asiantuntijaryhmälle. Erityisesti Lääkäriliittoa miellyttää oppaan vahva, joskaan ei täysin kattava tukeutuminen näyttöön perustuviin terveydenhuollon menetelmiin ja tutkittuun tietoon. 


Lääkäriliiton lausunto äitiysneuvolaoppaasta (pdf) 15.2.2013