Lääkäriliitto pitää mielenterveysstrategiaa erittäin tarpeellisena

STM:n strategialuonnoksessa todetaan, että mielenterveys- ja päihdehäiriöt ovat merkittäviä kansanterveydellisiä haasteita. Strategia on siis erittäin tarpeellinen.

Lääkäriliiton mielestä strategia on kuitenkin selkeästi liian ylätasoinen ja diffuusi ohjatakseen todellista toiminnan kehittämistä tai edes politiikkaprosessia.

Strategiassa esitetään suuri määrä hyviä toimenpide-ehdotuksia. Haasteena tulee kuitenkin olemaan näiden toimenpiteiden toteuttaminen, mikä vaatisi mittavia resursseja.

Strategiassa jää varsin pienelle huomiolle yhteiskunnan digitalisoituminen. Se olisi syytä ottaa esiin strategiassa selkeämmin.

Lääkäriliiton lausunto mielenterveysstrategian luonnoksesta (pdf)

 

Takaisin