Lääkäriliiton lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä

Lääkäriliitto suhtautuu hallituksen esitykseen digitalisaation edistämisestä positiivisesti. Ehdotetuilla muutoksilla ei kuitenkaan taata tiedon sujuvaa liikkuvuutta hoitoketjussa, jossa on useita tuottajia ja jokaisella käytössään erilaiset potilastietojärjestelmät.

Lue koko lausunto tästä.

Takaisin