Lääkäriliiton lausunto siirtotyöryhmän raportista ja siihen liittyvistä lainsäädäntömuutoksista

Lääkäriliiton mukaan erikoislääkärikoulutuksen laadun tulee olla johtava päätöksiä ohjaava periaate. Ehdotettu valtakunnallinen koordinaatioelin on keskeisen tärkeä ja se on syytä saada toimintaan mahdollisimman pian.

Lääkäriliiton lausunto erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen siirtotyöryhmän raportista sekä luonnoksista hallituksen esitykseksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta, terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen muuttamisesta ja erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksesta sekä yleislääketieteen erityiskoulutuksesta annettavasta asetuksesta (pdf)

Takaisin