Lääkäriliiton lausunto kansallisesta säteilyturvallisuustutkimuksen ohjelmasta

Lääkäriliitto pitää tärkeänä, että ohjelmaa kehitettäessä turvataan lääkärin työhön ja potilashoitoon liittyvä tutkimus.

Lääkäriliiton lausunto kansallisesta säteilyturvallisuustutkimuksen ohjelmasta

Takaisin