Lääkäriliiton lausunto HE 219/2013 (sähköinen lääkemääräys)

Lääkäriliiton näkemyksen mukaan sähköisen lääkemääräyksen käytön laajentaminen on perusteltua, mutta se ei saa kaventaa lääkärien oikeutta toimia lääkärinä.

Lääkäriliitto on esittänyt näkemyksensä sosiaali- ja terveysvaliokunnan kuulemistilaisuudessa 12.2.2014. Lääkäriliiton mielestä vastedeskin muita kuin PKV-lääkkeitä tulee voida määrätä paperi- ja puhelinreseptillä silloin, kun lääkärin ulottuvilla ei ole tarvittavaa tietojärjestelmää.

Lääkäriliiton lausunto HE 219/2013 (pdf)

 

Takaisin