Lääkäriliiton lausunto hallituksen esitykseksi terveydenhuoltolain muuttamisesta STM069 00 2016

Lääkäriliitto pitää kannatettavana ehdotusta, että valtion koulutuskorvauksia erikoislääkäri ja erikoishammaslääkärikoulutukseen maksettaisiin jatkossa myös yliopistoille. Laki tulisi voimaan 1.1.2017.

Lääkäriliiton lausunto hallituksen esitykseksi terveydenhuoltolain muuttamisesta STM069 00 2016

Takaisin