Lääkäriliitolta lausunto ehdotuksesta tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta

Lääkäriliiton mielestä ehdotettavalla tartuntatautilain muutoksella rakennettaisiin erittäin raskasta kontrollointi-, testaus- ja karanteeni-/eristämismallia, joka vaatisi huomattavan paljon niin terveydenhuollon kuin muidenkin viranomaisten resursseja. Lääkäriliiton mielestä ehdotettu lisäsäätely on tarpeetonta.  

Lääkäriliiton näkemyksen mukaan väestön suojeleminen ja käynnissä olevan pandemian laajemman leviämisen estäminen Suomeen ovat perusteltuja tavoitteita. Sitä vastoin matkailun mahdollistaminen tilanteessa, jossa taudin esiintyvyys Suomessa on aivan eri tasolla kuin esim. muualla Euroopassa, ei saisi olla lainsäädännön tavoitteena. 

Lausuntokierroksella olevalla tartuntatautilain muutoksella rakennettaisiin erittäin raskasta kontrollointi-, testaus- ja karanteeni-/eristämismallia, joka vaatisi huomattavan paljon niin terveydenhuollon kuin muidenkin viranomaisten resursseja. 

Jo nyt koronapandemia on aiheuttanut terveyspalvelujärjestelmällemme huomattavaa lisäkuormitusta, johtanut elektiivisen toiminnan vähenemiseen niin perusterveydenhuollossa kuin erikoissairaanhoidossa, ja kasvattanut merkittävän hoitovelan. 

Suomeen matkustamisen myötä kasvava epidemiariski tulisi voida hallita muilla keinoin kuin esityksen mukaisella huomattavasti lääkäri- ja muuta terveydenhuollon henkilöstöä vaativalla tavalla. Asia tulisi pystyä hoitamaan maahantuloa koskevilla rajoituksilla ja rajavalvontaviranomaisten toimesta. 

Tartuntatautilain 60 § mahdollistaa henkilön karanteeniin asettamisen, jos yleisvaarallisen tartuntataudin tai sellaiseksi perustellusti epäillyn tartuntataudin leviämisen vaara on ilmeinen eikä taudin leviämistä voida muulla tavoin estää. Suomessakin olisi tarkoituksenmukaista ottaa käyttöön toimintamalli, jossa maahan saapumisen edellytyksenä olisi 48 h sisällä ennen maahan saapumista otettu negatiivisen tuloksen osoittava covid-19-testi tai muu tartuttavuusriskin puuttumista osoittava asiakirja. Näiden maahantulon edellytyksenä olevien asiakirjojen tarkastaminen olisi rajavalvontaviranomaisten tehtävänä.  

Lääkäriliiton lausunto / HE-luonnos laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta (pdf)  

Takaisin