Genomitietoa hyödyntämällä voidaan ennaltaehkäistä sairauksia ja parantaa hoitoa

Lääkäriliitto suhtautuu myönteisesti genomikeskuksen ja genomitietorekisterin perustamiseen.

Genomitiedon parempi ja kattavampi hyödyntäminen on tärkeää sairauksien ennaltaehkäisemiseksi ja potilashoidon parantamiseksi. Liitto pitää myös hyvänä, että STM:n esitysluonnokseen on otettu säännökset geenitestien tekemistä koskevista periaatteista.

Genomitiedon hyödyntämisen vastapainona on väestön luottamuksen säilyttäminen tietojen turvalliseen säilyttämiseen ja sellaiseen käyttöön, minkä kukin henkilö on valmis hyväksymään. Yksilön itsemääräämisoikeuden näkökulmasta liitto kannattaa esityksen mukaista suostumusedellytystä geneettiseen tutkimukseen sekä mahdollisuutta kieltää genomitietojensa luovuttaminen. 

Lue koko lausunto.

Takaisin