Erikoislääkärikoulutuksen valintamenettelyn uudistus on tervetullut

Ehdotus valintamenettelyn uudistamisesta täyttää keskeiset kriteerit tasapuolisesta, oikeudenmukaisesta ja läpinäkyvästä valintamenettelystä, vaikkakin se sisältää vielä monia täsmennystä ja pohdintaa vaativia yksityiskohtia.

Lääkäriliitto yhtyy luonnoksen valmistelijoiden näkemykseen siitä, että esimerkiksi valintakoe, perustutkinnon arvosanat, suosituskirjeet, kädentaitotehtävät tai työpaikkahaastattelut eivät sovellu erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen valintaan Suomessa.

Keskeisimpinä näkemyksinään Lääkäriliitto tuo esiin seuraavat huomiot:

  • On tärkeää, että myös hakujärjestelmän resursoinnista on olemassa ennakkoon valmis suunnitelma
  • Lääkäriliitto pitää tarkoituksenmukaisena esitettyä kuutta hakukohdetta
  • Työ- ja tieteellisen kokemuksen esitettyä tasapainoa pisteytyksessä voidaan pitää perusteltuna
  • Lääkäriliitto ei kuitenkaan kannata esitystä siitä, että vain juuri haettuun alaan kohdistuva tohtorin tutkinto toisi maksimipisteet tieteellisen kokemuksen osiossa
  • Muilta kuin haetulta alalta saatu työkokemus voitaisiin palkita hieman esitettyä korkeammilla pisteillä
  • Motivaatiokirjettä voidaan pitää kannatettavana ehdotuksena, ja sen pisteyttäminen nostaisi tämän instrumentin painoarvoa
  • Strukturoitu haastattelu voi olla toimiva menetelmä, jos se toteutetaan aidosti läpinäkyvästi ja oikeudenmukaisesti
  • Koeaika on kannatettava esitys, mutta jo aiempien vaiheiden tulisi erotella motivoituneimmat ja soveltuvimmat hakijat riittävän hyvin
  • Jatkossa yliopiston koulutusoikeus tulee saada sidottua koulutusväylään
  • Lisäksi tulee täsmentää, miten kohdellaan opinto-oikeuden jo nykymenettelyllä saaneita ja yhden erikoisalakoulutuksen jo tehneitä

Lue koko lausunto.

 

Takaisin