Eriävä mielipide Lääkekorvausjärjestelmän kehittämistyöryhmän raporttiin

Lääkäriliitto oli mukana työryhmässä, joka pohti lääkekorvausjärjestelmän uudistamista. Lääkäriliitto jätti työryhmän loppuraporttiin eriävän mielipiteen, koska ehdotettu uudistus ei ole sen mielestä riittävä. 

Lääkäriliiton mielestä korvausjärjestelmän tulee olla kustannusperusteinen. Kustannusperusteinen järjestelmä on selkeä ja ymmärrettävä ja hallinnollisesti oleellisesti nykyistä kevyempi. 

Lääkäriliiton eriävä mielipide lääkekorvausjärjestelmän kehittämistyöryhmän loppuraporttiin  (pdf) 8.1.2013

Takaisin