Elinluovutusten määrää tulee lisätä

Toiminnot

Lääkäriliitto pitää elinluovutusten määrän lisäämistä tärkeänä, sillä elinsiirtojonot ovat edelleen pitkät. Lääkäriliitto katsoo, että elinluovutusten lisäämisen ensisijaisena keinona tulisi jatkossakin olla sairaaloiden toiminnan tehostaminen siten, että mahdollisimman suuri osa aivokuolleiden luovuttajien elimistä saataisiin elinsiirtokäyttöön.


Kudoslain muutosesityksen tarkoituksena on mahdollistaa se, että elävinä luovuttajina voivat toimia muutkin henkilöt kuin lain nykyisen sanamuodon mainitsemat vastaanottajan lähiomaiset ja muut läheiset. Käytännössä tämä tarkoittaa munuaisten luovutusten lisäämistä.

Lääkäriliitto suhtautuu myönteisesti tavoitteeseen lisätä munuaisluovutuksia. Elävien luovuttajien käyttöön liittyy kuitenkin monia eettisiä ongelmia. Käytännössä elävän luovuttajan vapaaehtoisuuden toteaminen ja ulkopuolisen painostuksen tai taloudellisten kannustimien poissulkeminen voi olla haasteellista.

Lue koko lausunto täältä.