Apteekkien tiukkaa aluesääntelyä tulisi höllentää

Lääkäriliiton mielestä lääkelain osittainen uudistaminen on perusteltua. Uusi laki takaisi terveyspalveluiden käyttäjille nykyistä joustavammat mahdollisuudet saada apteekkipalveluja. Yleisestikin tiukkaa aluesäätelyä tulisi höllentää, tai tarveharkinta jopa poistaa.

Lääkäriliiton mielestä uuden apteekin perustamista arvioitaessa tulisi ottaa huomioon alueella asuvan väestön lisäksi alueella asioiva väestö sekä alueen sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelut.

Apteekki voitaisiin perustaa myös kauppakeskuksiin tai vastaaviin paikkoihin. Lakiehdotuksen mukaisesti apteekki voitaisiin perustaa kunnan tai kunnan osan lisäksi myös sosiaali- tai terveydenhuollon toimintayksikön yhteyteen.

Lue koko lausunto.

Takaisin