Yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijoiden terveydenhuolto tulisi järjestää maakunnissa

Valmisteilla olevassa uudistuksessa YTHS:n palvelut ulotettaisiin ammattikorkeakouluopiskelijoihin. Lääkäriliiton mielestä yhdenvertaisuuden ja sote-uudistuksen linjausten näkökulmasta tarkoituksenmukaisempaa olisi järjestää korkeakouluopiskelijoiden terveydenhuolto maakunnissa.

Uudistuksen yhteydessä palvelujen rahoitusvastuu siirrettäisiin valtiolle. Valtion menolisäystä kompensoitaisiin vähentämällä kuntien (tulevien maakuntien) sote-rahoitusta 26.4 miljoonalla eurolla.

Uudistus on kytköksissä prosessiin monikanavaisen rahoituksen yksinkertaistamiseksi. Esitetyllä uudistuksella korjattaisiin samalla ammattikorkeakouluopiskelijoiden ja yliopisto-opiskelijoiden välinen epätasa-arvo opiskeluterveydenhuollon palveluissa.

Esitetty uudistus on kuitenkin huonosti linjassa terveydenhuollon uudistamisen kanssa useasta eri näkökulmasta.

Valmisteltavan suomalaisen terveydenhuollon uudistuksen tavoitteena on koota terveydenhuollon järjestämisvastuuta yhteen, jotta terveydenhuoltoa voidaan ohjata ja kehittää yhtenä kokonaisuutena. Tässä esityksessä korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon palvelut irrotettaisiin kokonaan maakunnista ja siirrettäisiin Kelan järjestämisvastuulle. Tämä on selkeässä ristiriidassa edellä mainitun tavoitteen kanssa.

Maakunnat olisivat Kelaa loogisempi valinta korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon järjestämisvastuulliseksi toimijaksi senkin vuoksi, että ne vastaavat joka tapauksessa muista kyseisen väestöryhmän terveyspalveluista. Maakunnat lisäksi järjestävät opiskelijaterveydenhuollon palvelut muille opiskelijoille.

Mikäli maakunnat järjestäisivät ja tuottaisivat korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon samoilla periaatteilla kuin muut terveydenhuollon palvelut, mahdollistaisi se opiskeluterveydenhuollon kehittämisen (ml. toisen asteen opiskelijoiden opiskeluterveydenhuolto) yhtenä kokonaisuutena ja saumattomana osana väestön muita terveyspalveluita. Tämä ratkaisu tukisi myös väestön yhdenvertaisuutta terveyspalveluissa ja niiden saatavuudessa.

Lue koko lausunto.

Takaisin