Rajoitustoimien vaikutus lääketieteen koulutukseen on minimoitava

Olemme seuranneet huolestuneina ensimmäisten opiskelijoilla todettujen koronavirustartuntojen vaikutusta lääketieteen koulutuksen järjestämiseen. Tartuntoja seuranneet karanteeni- ja etäopetuspäätökset ovat koskeneet esimerkiksi koko lääketieteellisen opetuksen järjestämistä ja seurauksena on ollut satojen lääketieteen opiskelijoiden siirtyminen väliaikaisesti etäopetukseen. Kliininen opetus on yksi koulutussairaalan tärkeistä tehtävistä ja lääketieteen koulutuksen kivijalka, eikä sitä voida kevyin perustein jättää opiskelijalle tarjoamatta.

Perustellut toimet potilaiden, opiskelijoiden ja henkilökunnan suojelemiseksi ovat tärkeitä, mutta liian tiukkoja ja laajoja rajoituksia tulee välttää. On todennäköistä, että tartuntoja tullaan toteamaan kaikissa tiedekunnissa ja on hyvinkin mahdollista, että opetuksen rajoitustoimiin joudutaan turvautumaan useaan kertaan myös samassa yliopistossa. Tämän vuoksi erityisesti kliinisen opetuksen osalta rajoitustoimet on kohdistettava vain sairastuneisiin ja tartunnanjäljityksessä altistuneiksi todettuihin opiskelijoihin, eikä koko kurssiin tai tiedekuntaan.

Lääketieteen koulutukseen tehtyjen koulutusmääränostojen vuoksi ryhmäkoot ovat kasvaneet merkittävästi, minkä on jo aiemmin havaittu vaikuttavan negatiivisesti kliinisten taitojen opetukseen (KARVI 2018). Lääketieteen lisensiaatin tutkinto on tavoitteiltaan hyvin vaativa ja näemme haitallisena, mikäli opetukseen tulee tarpeettomia tai toistuvia keskeytyksiä.

Yliopistojen ja koulutussairaaloiden on pyrittävä jo ennakoivasti suunnittelemaan toimenpiteet, joiden avulla koulutusta voidaan tartuntojen ilmetessä jatkaa mahdollisimman suurella osalla opiskelijoista mahdollisimman nopeasti. Tartunnanjäljitys on tehtävä nopeasti ja tehokkaasti. Rajoitusten kohteeksi määrätyille opiskelijoille tulee järjestää korvaava kliininen opetus ilman, että opinnot tai työoikeudet viivästyvät. Lisäksi infektioiden leviämistä ehkäisevät keinot tulee huomioida päivittäisessä toiminnassa pienentämällä ryhmäkokoja, käyttämällä suojavarusteita ja noudattamalla turvavälejä. Tämä mahdollistaa myös kohdennetummat rajoitustoimet tartuntatilanteen ilmetessä. Opiskelijoita tarpeettomasti syyllistävää kieltä tulee välttää sekä sisäisessä että ulkoisessa viestinnässä.

Suomen Medisiinariliiton jäsenyhdistykset (lääketieteen kandidaattiseurat) ovat tiedostaneet haastavan tilanteen ja huomioineet tartuntojen riskit omissa, yleislinjauksia tiukemmissa, ohjeistuksissaan opiskelijoiden kokoontumisten suhteen. Näin toimitaan tartuntataudin leviämisen ehkäisemiseksi, mutta myös altistumisesta seuraavan haitan minimoimiseksi.

Lääketieteen opetuksen on jatkuttava laadukkaana myös poikkeuksellisina aikoina – potilaiden, opiskelijoiden ja henkilökunnan terveydestä ja turvallisuudesta huolehtien.

 

Riku Metsälä
puheenjohtaja
Suomen Medisiinariliitto

Jesper Perälä
puheenjohtaja
Nuorten Lääkärien Yhdistys

Tuula Rajaniemi
puheenjohtaja
Lääkäriliitto
 

LISÄTIETOJA

Riku Metsälä, Suomen Medisiinariliitto
puheenjohtaja@suomenmedisiinariliitto.fi
040 9677393

Jesper Perälä, Nuorten Lääkärien Yhdistys
jesper.perala@nly.fi
040 5351058

Hannu Halila, Lääkäriliitto
hannu.halila@laakariliitto.fi
0500 459955

Takaisin