Kannanotto Akavan luonnokseen työelämän tavoitteista

Toiminnot

Lääkäriliitto toivoo täsmennyksiä ja täydennyksiä Akavan luonnokseen työelämän tavoitteiksi.


Lääkäriliitto kiinnittää kommenteissaan huomiota mm. yrittäjyyden ja työsuhteen välimaastoon, työurien jatkuvuuteen sekä työn ja vapaa-ajan vuoropuheluun.

Lääkäriliiton kommentit Akavan luonnoksesta työelämän tavoitteiksi (pdf)