Yrittäjän YEL-vakuutuksesta

Työeläkeyhtiö Elo muistuttaa 25.9.2018 julkaisemassaan tiedotteessa YEL:n tärkeydestä ja oikoo harhaluuloja, joita vakuutuksen liittyy.

Yrittäjän eläkevakuutus (YEL) on yrittäjän lakisääteinen vakuutus. Yrittäjän työeläkeyhtiölle maksamat vakuutusmaksut muodostuvat yrittäjän itse määrittelemän ja työeläkeyhtiön vahvistaman YEL-työtulon perusteella. Monet yrittäjät asettavat YEL-työtulonsa mahdollisimman alhaiseksi, jotta myös vakuutusmaksut ovat alhaisia. Alhainen työtulo voi kuitenkin aiheuttaa epämieluisia yllätyksiä esim. sairastumistapauksissa. Yrittäjän eläkevakuutukselle määritelty työtulo vaikuttaa paitsi vanhuuseläkkeeseen niin suoraan ja laajasti vanhempainpäivärahan, perhe-eläkkeen, työttömyysturvan, sairauspäivärahan, työkyvyttömyyseläkkeen ja osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen määrään. Jos yrittäjä on määrittänyt YEL-työtulonsa minimiin, ansiopäiväraha ja Kelan peruspäiväraha jäävät työttömyysturvan osalta saamatta.

Työeläkeyhtiö Elo muistuttaa 25.9.2018 julkaisemassaan tiedotteessa YEL:n tärkeydestä ja oikoo harhaluuloja, joita vakuutuksen liittyy.

Lähde: Työeläkeyhtiö Elo / kehitysjohtaja Eero Sallasmaa

Lisätietoja: lakimiehet@laakariliitto.fi tai lakimies Kati Lehtonen p. 0400 781003

 

Takaisin