Yliopistosektorille työtaistaluvaroitus

Yliopistohenkilöstöä edustavat pääsopijajärjestöt JUKO, Pardia ja JHL antoivat eilen yliopistojen koko henkilöstöä koskevan työtaisteluvaroituksen. Lakkovaroitus annettiin valtakunnansovittelijalle ja yliopistotyönantajaa edustavalle Yksityisen Opetusalan Liitolle.

Työtaisteluvaroitus koskee yhden päivän lakkoa, joka sulkisi torstaina 18.3. maan kaikki yliopistot. Lakkovaroitus koskee noin 27 000 yliopistoissa toimivaa palkansaajaa.

Yliopistosektorin pääsopijajärjestöillä on tavoitteena saada aikaan yliopistohenkilöstölle työsuhteen ehdot turvaava työehtosopimus. Sopimukseton tila on jatkunut yliopistoissa pitempään kuin muilla sektoreilla.

Pääsopijajärjestöt muistuttavat, että neuvotteluja on käyty jo puolisen vuotta. Niiden vauhdittamiseksi järjestöt ovat pakotettuja antamaan lakkovaroituksen.

Yliopistouudistuksessa henkilöstön asema luvattiin turvata. Neuvottelupöydässä olleet työnantajan esitykset eivät täytä annettuja lupauksia vaan merkitsevät selviä heikennyksiä yliopistoväen etuihin.

Yliopistotyönantajan esitykset tarkoittaisivat muun muassa sitä, että sairausajan palkallinen jakso lyhenisi radikaalisti nykyisestä. Työaikajoustot lisääntyisivät ja työaikalain piirissä olevilla työntekijöillä säännöllinen työaika voitaisiin sijoittaa sunnuntaille ilman työntekijän suostumusta.

Järjestöjen mielestä yliopistoväki on joustanut jo tarpeeksi. Valtava yliopistouudistus ja tutkintorakenneremontti on viety nurkumatta läpi. Joustotalkoilla on rajansa.

Työnantajan esittämät heikennykset ulottuvat myös yliopistojen opetus- ja tutkimushenkilöstöön. Yli-opistouudistuksessa luvattiin, että opettajat ja tutkijat voisivat keskittyä ydintehtäviinsä – toisin näyttää käyvän. Tutkijat uhkaavat jäädä ilman tarvittavia suojasäännöksiä ja heille voitaisiin määrätä opetus-tehtäviä ilman selviä rajoja. Väitöskirjantekijät uhkaavat pudota tyhjän päälle. Lisäksi opetustehtävien opetuskatoissa on vielä epäselvyyksiä.

Yliopistotyönantaja on esittänyt selviä heikennyksiä myös luottamusmies- ja työsuojelujärjestelmään sekä yt-toimintaan.

Pääsopijajärjestöt eivät voi myöskään hyväksyä yliopistotyönantajan ”palkkatarjousta”, joka on käy-tännössä lähes nollatarjous. Vaikka yliopistot erotettiin tämän vuoden alusta valtiosta, yliopistoväki on laitettu valtion sektorin palkkarahojen panttivangiksi.

Lakkorajat

Lakkoon osallistuvat kaikki yliopistoihin työsuhteessa olevat yliopistosektorin pääsopijajärjestöjen jäsenet seuraavin poikkeuksin:

1.Lakon ulkopuolelle jää ihmisten, eläinten, näytteiden ja elävien kokoelmien välttämätön hoito sekä atk-runkoverkkopalvelujen välttämätön hoito siltä osin kuin kiinteistöjen ja elävien aineistojen välitön turvallisuus on niistä riippuvainen. Lisäksi lakon ulkopuolelle jää sellainen tutkimustyö, jonka keskeyttämisestä aiheutuisi huomattavaa vahinkoa (esimerkiksi pitkäkestoinen tutkimussarja katkeaisi).

2.Lakon ulkopuolelle jätetään ulkomailla töissä tai konferensseissa olevat.

3.Lakon ulkopuolelle jätetään väittelijä, vastaväittelijä ja kustos.

4.Lakon ulkopuolelle jätetään osa-aikaeläkkeelle 6 kk:n kuluessa siirtyvät.

Lisätietoja: edunvalvontajohtaja Markku Kojo, 0400 419 784, markku.kojo@fimnet.fi tai järjestöpäällikkö Riitta Keskitalo, 040 845 0824, riitta.keskitalo@fimnet.fi

Takaisin