JUKO: Yliopiston lakkovaroitus - työnantaja kerää laittomia listoja lakkoon osallistujista

Eilen on ilmestynyt Helsingin yliopiston intraan henkilöstöjohtajan kirjoitus, jossa viitataan tulevaan henkilöstölle suunnattuun kyselyyn lakkoon osallistumisesta. Tällainen kysely on lähtökohtaisesti lainvastainen, koska se pyrkii estämään tai haittaamaan järjestöjen laillisen työtaistelutoimenpiteen toteuttamista.

Työnantaja saa tarpeellisen tiedon lakon laajuudesta lakkovaroituksen sisällöstä. Mikäli työnantaja haluaa siirtää jotakin toimintaa tai henkilöitä pois lakon piiristä, tulee sen neuvotella asiasta lakkopäällikön kanssa. Kyselyyn osallistumisesta ei ole minkäänlaista velvollisuutta vastata, koska kyse on laillisesta työtaistelutoimenpiteestä. Suosituksena on, että tiedusteluun, tuli se missä muodossa tai miltä taholta tahansa, ei pidä reagoida. Jos asiaan liittyy painostusta työnantajan taholta, pyydän ilmoittamaan asiasta JUKOn pääluottamusmiehelle ja neuvottelija Markku Kojolle. Ilmoitukset voi myös välittää Lääkäriliiton kautta.

Muilta osin kysymyksiä on tullut mm. muun työn tekemisestä lakon aikana. Työntekijät saavat tehdä muuta kuin yliopiston työehtosopimuksen mukaista työtä lakon aikana. Tällaista työtä on esimerkiksi yliopistosairaalassa virkasuhteessa (sivuvirat) tehtävä kliininen työ.

JUKO, Pardia ja JHL jättivät eilen lakkovaroituksen yhden päivän (28.2.2018) lakosta, jonka kohteena on Helsingin yliopisto. Lakkovaroitus koski myös yliopistossa työskenteleviä lääkäreitä. Yliopistojen työehtosopimusta koskevan työriidan sovittelu on siirtynyt valtakunnansovittelijan soviteltavaksi. Sovittelu alkaa perjantaina 16.2.2018 klo 8 sovittelija Janne Metsämäen johdolla.

Takaisin