Yliopiston ja valtion neuvotteluissa saatiin aikaan neuvottelutulos

Yliopistojen tes-neuvotteluissa saatiin aikaan neuvottelutulos 28.2. Syntynyt ratkaisu pohjautuu malliin, joka tuo 1.4.2011 alkaen 1,2 prosentin yleiskorotuksen. Lisäksi tulee järjestelyerä, joka on 1.5.2011 lukien 0,9 prosenttia.

Järjestelyerä käytetään työehtosopimuksen palkkausjärjestelmän vaativuusosion kehittämiseen, jonka kohdentamisesta palkkausjärjestelmätyöryhmä neuvottelee 2.5.2011 mennessä.

Neuvottelukunta käsittelee neuvottelutulosta kokouksessaan 7.3. Sopimuskausi ulottuu 29.2.2012 saakka.

Myös valtion neuvottelut saatiin päätökseen

Sopimus tuo 1.2.2011 alkaen yleiskorotuksen 1,3 prosenttia. Virastoerä 1.5.2011 lukien on 0,5 prosenttia. Lisäksi sovittiin 0,2 prosentin tasa-arvoerästä, joka tulee myös voimaan 1.5. Mikäli tasa-arvoerästä ei päästä neuvottelutulokseen, se yhdistetään virastoerän kanssa.

Lisätietoja: Jäsenpalvelut toimialan johtaja Markku Kojo, p. 0400 419 784 tai asiamies Mirkka Tilander, p. 040 567 6776
Takaisin