Yliopistojen TYKA-ratkaisu on syntynyt

JUKO, JHL ja Pardia ovat sopineet yliopistoja edustavan Sivistan kanssa palkankorotuksista 1.2.2016 lukien.

Yliopistojen yleisen työehtosopimuksen ja harjoittelukoulujen opetushenkilöstön palkkataulukkoja korotetaan työllisyys- ja kasvusopimuksen mukaisen yleiskorotuksen kustannusvaikutuksella. Henkilökohtaiset palkat nousevat vähintään 0,43 %. Alemmissa vaativuusluokissa, joiden palkkoja nostetaan euromääräisellä korotuksella, on prosentuaalinen korotus tätä suurempi. Vastaavasti korotetaan yliopistojen yleisen työehtosopimuksen ja harjoittelukoulujen opetushenkilöstöä koskevien työehtosopimusmääräysten eräitä euromääräisiä palkkioita sekä luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen palkkioita.

Samassa yhteydessä on sovittu muutettavaksi työehtosopimuksen vuosilomapalkkaa koskevaa määräystä. Muutoksen jälkeen sovelletaan vuosilomalain prosenttiperusteista vuosilomapalkan laskentaa koskevaa kohtaa vasta sen jälkeen, kun palkkaa ja työaikaa koskeva muutos on kestänyt vähintään neljä kuukautta tai 120 päivää.

Lisätietoja: JUKO:n yliopiston neuvottelukunnan puheenjohtaja Eeva Rantala, puh. 040 750 8284 sekä liiton jäsenpalveluiden lakimiehet.

Takaisin